เจาะประเด็นข่าว 7HD

ธุรกิจประกันภัยระส่ำ ยอดเคลมโควิด-19 จ่อทะลุ 35,000 ล้านบาท

เป็นปัญหาที่เกิดกับธุรกิจประกันภัย จากกรณีรับประกันโควิด-19 แบบ "เจอ จ่าย จบ" ที่ล่าสุดคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ออกประกาศเรื่องมาตรการสำหรับบริษัทประกันวินาศภัยที่มีค่าสินไหมทดแทน โควิด-19 ที่ให้ความช่วยเหลือบริษัทประกันภัย เพื่อไม่ให้ประชาชนที่ซื้อประกันได้รับผลกระทบ หลังต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนมากกว่าเบี้ยประกัน

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่าเฉพาะยอดเคลมประกันโควิด-19 รวมกว่า 20,000 ล้านบาท หรือสูงกว่า 4 เท่าตัว เมื่อเทียบกับเบี้ยประกันที่มีเพียง 6,000 ล้านบาท อีกทั้งต้องจ่ายค่าเคลมภายใน 15 วัน ทำให้เงินสดไหลออก กระทบสภาพคล่อง และการดำเนินการของธุรกิจประกันภัย โดยมี 3-4 บริษัทเข้าเกณฑ์ผ่อนผันตามประกาศของ คปภ.

ทั้งนี้ คาดว่ายอดเคลมประกันจนถึงสิ้นปีนี้จะทะลุ 35,000 ล้านบาท และอาจสูง 40,000 ล้าน ถึง 50,000 ล้านบาท หลังรัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศ มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่จำเป็นต้องหารือกับรัฐบาลเพื่อออกมาตรการไม่ให้กระทบต่อความมั่นคงของระบบประกันภัย ไม่เช่นนั้นบริษัทที่ทุนน้อยอาจรับมือไม่ไหวและจะส่งผลกระทบกับประชาชน

อย่างไรก็ตาม ยืนยันธุรกิจประกันภัยยังจะดูแลผู้เอาประกันโควิด-19 ในระลอกนี้ให้ดีที่สุด