ข่าวในพระราชสำนัก

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดตั้งโรงครัวพระราชทานในพื้นที่ 2 อำเภอ เพื่อประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอ่างทอง ได้แก่ โรงครัวพระราชทาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไชโย อำเภอไชโย ประกอบอาหาร วันละ 3 มื้อ มื้อละ 1,900 กล่อง ซึ่งดำเนินการเป็นวันสุดท้าย และโรงครัวพระราชทาน ณ ศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ บ้านน้ำวน ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก ประกอบอาหารวันละ 1 มื้อ จำนวน 2,600 กล่อง ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ด้วยทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประสบอุทกภัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง