ประเด็นเด็ด 7 สี

ติวเข้มเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว จ.สตูล

ประเด็นเด็ด 7 สี - จังหวัดสตูล ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดต้อนรับ นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ และแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม  

ที่อาคารท่าเทียบเรือปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยสภาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมหารือแนวทางปฏิบัติการรับมือเปิดรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ และการท่องเที่ยวทางทะเลที่ต่าง ๆ

ซึ่งจะเปิดในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามแผนนำร่องการท่องเที่ยวของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นท่องเที่ยวแบบปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เน้นการท่องเที่ยว 2 เส้นทางหลัก คือ ทางบกเชื่อมกับทางทะเล คือที่ปากบารา-เกาะหลีเป๊ะ และเส้นทางล่องแก่งวังสายทอง

โดยนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาจังหวัดสตูล จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน หมอชนะ บนสมาร์ทโฟน พร้อมลงทะเบียนเดินทางล่วงหน้าผ่าน QR CODE เข้า-ออกสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัด โดยมีใบแสดงผลการรับวัคซีน มีใบแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และมีใบรับรองผลการตรวจ ATK เป็นลบ เป็นต้น