ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ และอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ห้องประชุมดอกจาน โรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานงบประมาณจาก "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ)" จัดซื้อเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์, เครื่องช่วยหายใจชนิดใส่ท่อช่วยหายใจ, เครื่องเฝ้าสังเกตสัญญาณชีพ วัดความดัน และตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจจับออกซิเจน รวมทั้ง ตู้อบเด็กสำหรับทารกแรกเกิดแบบเคลื่อนย้ายได้ เพื่อดูแลเด็กทารกที่มีภาวะเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้แทนรับมอบฯ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3 ส่งผลให้จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหนึ่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งโรงพยาบาลโพนทอง มีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อกลับมาคลอดบุตรที่ภูมิลำเนา เฉลี่ย 10 คนต่อสัปดาห์ ส่งผลให้อุปกรณ์การแพทย์เดิมที่มีอยู่ ไม่เพียงพอต่อการรักษาเด็กแรกเกิด รวมถึงมารดาและผู้ป่วยอื่น ๆ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง