สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ส่งวัคซีน 1 ล้านโดส สกัดโควิด-19 จังหวัดชายแดนใต้

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ได้ให้กรมควบคุมโรค สนับสนุนวัคซีนไฟเซอร์ มายังพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ เพิ่มอีก 1 ล้านโดส เนื่องจากยังพบการระบาดที่รุนแรง โดยขณะนี้ ได้กระจายวัคซีนลงพื้นที่ไปแล้ว 180,000 โดส แยกเป็นที่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จังหวัดละ 40,000 โดส และสงขลา 60,000 โดส ซึ่งจะทยอยส่งจนครบ 1 ล้านโดส ภายในเดือนตุลาคมนี้

สำหรับการลงพื้นที่ เมื่อวานนี้ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางไปที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี สามารถให้บริการฉีดวัคซีนได้วันละ 5,000 - 6,000 คนต่อวัน ซึ่งปัจจุบันการฉีดวัคซีนในจังหวัดปัตตานี ยังครอบคลุมไม่มาก โดยกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ ฉีดไปแล้ว 50.2 เปอร์เซ็นต์ นักเรียน 22.4 เปอร์เซ็นต์ และประชาชนทั่วไป 34.1 เปอร์เซ็นต์ จึงได้ใช้กลยุทธ์การกระจายจุดฉีดวัคซีน ไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชุมชน ร้านน้ำชา ตลาด และเคาะประตูบ้าน เพื่อให้บริการรวดเร็วขึ้น รวมทั้งเปิดรับ Walk in ทุกกลุ่มที่ศูนย์ฉีดวัคซีนของ อบจ.

ส่วนจะใช้ หรือไม่ใช้มาตรการล็อกดาวน์ในจังหวัด ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อของแต่จังหวัด ซึ่งหากมีการฉีดวัคซีนครอบคลุมและควบคุมสถานการณ์ได้ ก็อาจไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการนี้