สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

สภาทนายฯ – ตำรวจ ผลักดันทนายอาสาฯ ระยะที่ 2

ว่าที่ร้อยตรีถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ และ พลตำรวจเอกสุทิน ทรัพย์พ่วง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่มีวัตถุประสงค์ 17 ข้อ ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการระหว่างหน่วยงาน และการดำเนินการโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ ซึ่ง ตามแผนนโยบายปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมระยะที่ 2 ก่อนจะเดินทางไปที่ สน.ชนะสงคราม เพื่อดูจุดรับคำปรึกษาประจำสถานีตำรวจ ที่เพิ่งเริ่มเปิดให้การช่วยเหลือประชาชนไปเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา

ว่าที่ร้อยที่ถวัลย์บอกว่า ปัจจุบันมีทนายความอาสาประจำการในสถานีตำรวจต่างๆ 203 แห่ง ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ คอยให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกวัน และยังเป็นประโยชน์ต่อตำรวจที่ไม่ถนัดกฎหมายบางเรื่อง โดยเฉพาะคดีแพ่ง