สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ก.พาณิชย์ เร่งระบายไข่ไก่อีก 5 แสนฟอง ช่วยเกษตรกร

เดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตไข่ไก่เริ่มออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากทุกพื้นที่ โดยปีนี้ปัจจัยลบเพิ่มเติม คือการแพร่ระบาดของโรคโควิด– 19 ทำให้การรับซื้อไข่ไก่อยู่ในภาวะชะลอตัว ทั้งตลาดรับซื้อในประเทศ และตลาดส่งออก เกษตรกรขาดช่องทางในการกระจายผลผลิต เนื่องจากธุรกิจบริการ อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร ไม่เปิดให้บริการ ทำให้ภาวะไข่ไก่ล้นตลาด

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบเร่งด่วน ทั้งการเชื่อมโยงการจำหน่าย หรือกระจายไข่ไก่ผ่านช่องต่างๆ เช่น งานธงฟ้า รถโมไบล์ และสถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง, กำกับดูแลการค้าปลีก โดยติดตามภาวะการค้าปลีกให้สอดคล้องกับราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม, ตรวจสอบกำกับดูแลด้านเครื่องชั่ง และการปิดป้ายแสดงราคา ล่าสุด ได้รับซื้อไข่ไก่อีก 500,000 ฟอง เพื่อจัดทำโพรโมชันเป็นของสมนาคุณให้ผู้ใช้บริการ ภายในสถานีบริการเอกชนรายใหญ่ ซึ่งมีสาขาในพื้นที่กรุงเทพ และนนทบุรีรวม 137 สาขา โดยเป็นการรับซื้อเพิ่มเติม จากบริษัทผู้จำหน่ายน้ำมัน 3 บริษัทก่อนหน้านี้ รวมเป็นการรับซื้อไข่ไก่ 1,950,000 ฟอง โดยกรมการค้าภายในช่วยสนับสนุนค่าบริหารจัดการ เพื่อช่วยขยายช่องทางในการกระจายผลผลิตให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ มั่นใจว่าราคาไข่ไก่กลับสู่ภาวะปกติได้ ภายใน 2 สัปดาห์ หรือหลังสิ้นสุดเทศกาลกินเจ