7hdร้อนออนไลน์

เพชรบูรณ์พบ 3 คลัสเตอร์ใหญ่ สั่งปิดตลาดกลางใจเมือง และภูทับเบิก

วานนี้ (15 ต.ค.64) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า ได้ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อโควิด โดยวิธี ATK ในพื้นที่หมู่ 14 และหมู่ 16 บ้านทับเบิก ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ในเบื้องต้นพบผู้ติดเชื้อ 160 คน และนอกจากนั้นจังหวัดเพชรบูรณ์ยังพบผู้ติดเชื้ออีกหลายพื้นที่ โดยในวันนี้ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เรียกประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขกรณีดังกล่าว

นายแพทย์นายกมล กัลยาประสิทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีคลัสเตอร์ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 9 คลัสเตอร์ โดยคลัสเตอร์แรกเป็นงานเลี้ยงเกษียณตำรวจ อ.ชนแดน มีผู้ติดเชื้อยืนยันทั้งหมด 10 คน
คลัสเตอร์ที่ 2 พนักงานคาร์แคร์ในพื้นที่ อ.หล่มสัก ร่วมดื่มน้ำกระท่อมกับคนในชุมชนแออัด พบผู้ติดเชื้อยืนยันทั้งหมด 60 คน

คลัสเตอร์ที่ 3 ตลาดเทศบาล 2 ต.ในเมือง พบผู้ติดเชื้อยืนยันทั้งหมด 75 คน

คลัสเตอร์ที่ 4 งานเลี้ยงเกษียณตำรวจอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พบผู้ติดเชื้อยืนยันทั้งหมด 5 คน

คลัสเตอร์ที่ 5 ต.เข็กน้อย พบผู้ติดเชื้อยืนยันทั้งหมด 228 คน

คลัสเตอร์ที่ 6 จุลไหมไทย พบผู้ติดเชื้อยืนยันทั้งหมด 17 คน

คลัสเตอร์ที่ 7 วัยรุ่นรวมตัวจัดงานวันเกิดที่ร้านซ่อมรถ ต.กันจุ อ.บึงสามพัน พบผู้ติดเชื้อยืนยันทั้งหมด 33 คน

คลัสเตอร์ที่ 8 วัยรุ่นใน ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี มาร่วมงานวันเกิดที่ร้านซ่อมรถ ต.กันจุ และนำเชื้อไปแพร่ให้กับครอบครัว พบผู้ติดเชื้อยืนยันทั้งหมด 20 คน

ล่าสุดคลัสเตอร์บ้านทับเบิก ในเบื้องต้นพบผู้ติดเชื้อ 160 คน อยู่ระหว่างรอผลยืนยันจากโรงพยาบาลอีกครั้ง ในกรณีของการติดเชื้อในพื้นที่บ้านทับเบิกนั้น สืบเนื่องมาจากมีหญิงสาวอายุ 27 ปี จาก กทม. ซึ่งมาทราบภายหลังว่า เป็นผู้ติดเชื้อ ได้มาร่วมงานศพญาติที่ภูทับเบิก จึงทำให้ญาติติดเชื้อ และแพร่ไปยังบุคคลอื่นที่มาร่วมงานด้วย

ทั้งนี้จะได้มีการปูพรมตรวจหาเชื้อในพื้นที่ภูทับเบิก ทั้งหมู่ที่ 14 และ 16 ทั้งหมด ในวันจันทร์ที่ 18 ต.ค.64 นี้อีกครั้ง รวมทั้งได้ออกคำสั่งปิดหมู่บ้านหมู่ที่ 14 และ 16 บ้านภูทับเบิก ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 - 31 ต.ค.64 จึงขอแจ้งเตือนให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งนักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว c]tจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ออกประกาศปิดสถานที่เสี่ยง 3 แห่ง คือ ตลาดสดเทศบาล  2 และตลาดเพชรพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 17 - 30 ต.ค.64 ปิดพื้นที่ทั้งหมดของ ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 ต.ค.64 ปิดพื้นที่หมู่ที่ 14 และหมู่ที่ 16 บ้านทับเบิก ต.วังบาล อ.หล่มเก่า ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 ต.ค.64