รอบรั้วรอบโลก

ผู้เสียชีวิตโควิด-19 ทั่วโลกทะลุ 4.9 ล้านคน

ทางการสหรัฐฯ ประกาศอนุญาตให้พลเมืองจากประเทศที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว เดินทางเข้าประเทศได้ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายนเป็นต้นไป

ทั้งนี้ ทางการสหรัฐฯ จะอนุญาตให้คนที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วจากทั่วโลก เข้าสู่ประเทศทางบกและทางเรือได้ และพลเมืองจาก 33 ประเทศ อาทิ จีน, อินเดีย และบราซิล ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่สหรัฐฯ ทางอากาศได้

บริษัทผู้ผลิตวัคซีนไฟเซอร์-ไบออนเทค ยื่นเอกสารต่อองค์การยาแห่งสหภาพยุโรป หรือ อีเอ็มเอ เพื่อขอการอนุมัติฉีดวัคซีนให้กับเด็กอายุระหว่าง 5-12 ปี โดยก่อนหน้านี้ บริษัท ไฟเซอร์ ได้ยื่นขอการอนุมัติจากสำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐฯ หรือ เอฟดีเอ เพื่อฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเด็กวัยเดียวกัน ซึ่งสำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐฯ เตรียมจะพิจารณาเรื่องนี้ในเดือนหน้า

ทั้งนี้ บริษัท ไฟเซอร์ ได้ทำการทดลองฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มตัวอย่างเด็กอายุ 5-11 ปี จำนวน 2,268 คน และได้ผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจ   

ทางการนครโฮจิมินห์ ซิตี้ ประเทศเวียดนาม เตรียมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับกลุ่มเด็กอายุ 12-17 ปีจำนวน 700,000 คน โดยจะเน้นฉีดกลุ่มอายุระหว่าง 16-17 ปีเป็นกลุ่มแรก แต่ยังไม่กำหนดวันเริ่มต้นฉีดวัคซีนที่แน่นอน และยังไม่ชัดเจนว่าเวียดนามจะฉีดวัคซีนยี่ห้อไหนให้กับกลุ่มคนอายุดังกล่าว

โดยเวียดนาม ฉีดวัคซีนให้ประชาชน 40 ล้านคนแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม และประชาชนราว 16.8 ล้านคนเข้ารับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว