7hdร้อนออนไลน์

น้ำท่วมนาข้าว อ.ประทายนานหลายสัปดาห์

วันนี้ (16 ต.ค.64)  ชาวนาใน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา รายหลายได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก หลังจากมวลน้ำจากลำเชียงไกร ใน อ.โนนไทย ได้ไหลหลากเข้าท่วมนาข้าวนานหลายสัปดาห์  ส่งผลทำให้ต้นข้าวที่กำลังออกรวง เริ่มเน่าเสีย เมล็ดข้าวเน่าเสียหายเป็นจำนวนมาก

นายสมาน ทิพย์เนตร อายุ 54 ปี  เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ใน ต.ตลาดไทร อ.ประทาย เล่าว่า  ลงทุนปลูกข้าวหอมมะลิ จำนวน 20 ไร่ แต่มวลน้ำลำเชียงไกร ที่ไหลชมาจาก อ.โนนไทย ได้ไหลลงลำสะแทด อ.ประทาย ส่งผลทำให้มวลน้ำล้นตลิ่ง เอ่อท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้าน และท่วมนาข้าวที่อยู่ติดกับลำสะแทด ระดับน้ำท่วมสูง 1 เมตร บางจุดท่วมสูง 2 เมตร ท่วมขังนานหลายสัปดาห์ทำให้ต้นข้าวที่กำลังออกรวง ได้รับความเสียหายอย่างหนักและเมล็ดข้าวเน่า

ปริมาณน้ำได้ท่วมขังนาข้าวในตำบลตลาดไทรเป็นบริเวณกว้างนับร้อยไร่ ชาวนาวอนให้หน่วยงานรัฐเร่งช่วยเหลือด่วน