สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ เอเชียประกันภัย

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) แจ้งว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบการธุรกิจประกันภัย ของบริษัทเอเชียประกันภัย เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตามมา จึงจำเป็นต้องเพิกถอน เพื่อให้กองทุนประกันภัยเข้าไปรับช่วง

สำหรับเหตุผลที่ต้องเพิกถอนใบอนุญาต สืบเนื่องจากบริษัท “มีหนี้สิน“ มากกว่า “ทรัพย์สิน” โดยมีสภาพคล่องไม่เพียงพอ มีการจ่ายสินไหมล่าช้า และมีการนำเสนอขายแบบประกันไม่เป็นไปตามแบบนายทะเบียน และเป็นไปในลักษณะที่อาจเกิดความเสียหายกับผู้เอาประกันและประชาชน ประกอบกับบริษัทไม่สามารถหาผู้ร่วมทุน และมีการเลิกจ้างพนักงานทำให้บริษัทไม่มีความพร้อม พร้อมกับกระทำการฝ่าฝืนถ้ายังให้เปิดประกอบการ

อย่างไรก็ตาม คปภ.ได้เตรียมการรองรับการสั่งเพิกถอนดังกล่าวแล้ว เพื่อไม่ให้กระทบกับพี่น้องประชาชน จึงได้ออกคำสั่งให้กองทุนประกันภัย เข้าไปรับช่วงในการจ่ายคืนเบี้ยประกัน ในส่วนกรมธรรม์ที่ยังมีผลคุ้มครองอยู่ โดยร่วมกับ 13 บริษัทประกันภัย ในการจะรับโอนกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ที่ยังไม่หมดอายุ หลังจากได้รับการคืนเบี้ยจากกองทุนฯ แล้ว ก็จะนำมาซื้อกับ 13 บริษัทดังกล่าว โดยบริษัทต่างๆ จะมีส่วนลดให้ นอกจากนี้กองทุนฯ จะยังทำหน้าที่รวมถึงการรับเคลมสินไหมโควิด และประกันรถยนต์ และประเภทอื่นๆ ที่มีการยื่นเรียกร้องสินไหมเข้ามา

ในส่วนของประกันโควิด-19 "เจอ จ่าย จบ" นั้น ก็จะให้กองทุนฯ คืนเบี้ยประกันให้กับผู้เอาประกัน และนำไปซื้อประกันโควิดในรูปแบบโคม่า กับบริษัททิพยประกันภัย ซึ่งเปิดจำหน่ายด้วยเบี้ยประกัน 300 บาท คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 3 แสนบาท ทั้งนี้ คปภ.ยังไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีการจัดตั้งศูนย์ และมีการเตรียมการสถานที่พร้อมจะรองรับประชาชน ที่จะมาเรียกร้องสิทธิค่าสินไหมต่างๆ หรือการรับคืนเบี้ยประกัน เพื่อนำไปซื้อประกันกับบริษัททิพยประกันภัย ต่อไป