7hdร้อนออนไลน์

จีน ส่งยานอวกาศเสินโจว-13 ขึ้นสู่ห้วงอวกาศแล้ว

วันนี้ (16 ต.ค.64) องค์การอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมแห่งประเทศจีน หรือ CMSA เปิดเผยว่า ยานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุม เสินโจว-13 ถูกส่งขึ้นสู่ห้วงอวกาศด้วยจรวดลองมาร์ช 2 เอฟ จากศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิ่วเฉวียน ของจีน

ยานอวกาศเสินโจว-13 ได้เชื่อมต่อกับท่าเทียบในแนวรัศมีของโมดูลเทียนเหอ หรือโมดูลหลักของสถานีอวกาศเทียนกง ของจีน ทำให้เกิดการเชื่อมต่อกันระหว่างโมดูลหลัก ยานบรรทุกสัมภาระเทียนโจว-2 และยานบรรทุกสัมภาระเทียนโจว-3 เป็นที่เรียบร้อย

ทั้งนี้ จีนยังได้ส่งนักบินอวกาศ 3 คน ได้แก่ ไจ๋ จื้อ กัง หวัง ย่า ผิง และเย่ กวง ฟู่ เพื่อการก่อสร้างสถานีอวกาศ โดยมีไจ๋เป็นผู้บัญชาการ และหวังย่าผิง เป็นนักบินอวกาศหญิงคนแรกของจีน ไปพร้อมยานอวกาศเสินโจว-13 โดยมีภารกิจหลัก คือ การก่อสร้างสถานีอวกาศให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดในปี 65 โดยนักบินอวกาศทั้ง 3 คน จะอาศัยอยู่ในอวกาศเป็นเวลาประมาณ 6 เดือน และประจำการอยู่ในโมดูลหลัก