7hdร้อนออนไลน์

บุคลากรทางการแพทย์ที่นครศรีธรรมราช ติดเชื้อแล้วกว่า 30 คน

วันนี้ (16 ต.ค.64) บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช โดย 2 วันที่ผ่านมามีการตรวจพบและยืนยันการติดเชื้อในพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชแล้วจำนวนหลายราย โดยแบ่งออกเป็นส่วนงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน มีพยาบาลและเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องติดเชื้อแล้วจำนวน 31 คน ทำให้ส่งผลกระทบกับการให้บริการทางการแพทย์ โดยเฉพาะในส่วนคลินิกนอกเวลาต้องหยุดให้บริการเป็นเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. ถึงวันที่ 15 พ.ย. 64 ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้ติดเชื้อทั้งหมดนั้นได้เข้าสู่กระบวนการรักษาตัวแล้ว

ทั้งนี้ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อทุกคนนั้นได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ครบทุกคนแล้ว ส่วนการติดเชื้อนั้นเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่พบกับผู้ป่วยปกปิดข้อมูล ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นหลัก นอกจากภาวะของร่างกายแต่ละคนนั้นอยู่ในความอ่อนล้าจากการเข้าเวรอย่างต่อเนื่อง ทำให้ร่างกายอ่อนแอติดเชื้อได้ง่าย

ส่วนสถานการณ์การติดเชื้อรายวันของจังหวัดล่าสุด มีรายงานการติดเชื้อสูงถึง 520 คน โดยอยู่ใน อ.เมืองนครศรีธรรมราช 101 คน ที่เหลือกระจายไปทั้ง 23 อำเภอ ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสม 22,984 คน รักษาหายแล้ว 16,249 คน เสียชีวิต 146 คน