7hdร้อนออนไลน์

โควิดคร่าเด็กชาวกัมพูชาวัย 10 ขวบดับ

วันนี้ (16 ต.ค.64) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยว่า วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 82 คน ทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตสะสม 18,205 คน ในจำนวนนี้เด็กชาวกัมพูชา อายุ 10 ขวบ ซึ่งไม่มีโรคประจำตัว ซึ่งอยู่ในพื้นที่ จ.สระแก้ว

ขณะที่มีผู้เสียชีวิตเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมากถึง 58 คน คิดเป็น 71 เปอร์เซ็นต์ของยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมด รวมทั้งเป็นผู้เสียชีวิตที่อายุต่ำกว่า 60 ปีและมีโรคเรื้อรัง 14 คน และผู้เสียชีวิตที่ไม่มีประวัติโรค 9 คน

โดยผู้เสียชีวิตทั้งหมดแบ่งเป็นชาย 45 คน หญิง 79 คน มีอายุระหว่าง 10 ขวบ – 94 ปี เป็นชาวไทย 79 คน เป็นชาวต่างชาติ 3 คน

ระยะเวลาในการรักษาตัวหลังจากพบเชื้อจนถึงเสียชีวิตนานที่สุด 100 วัน และระยะเวลาน้อยสุด 11 วัน หลังจากทราบผลตรวจ

ผู้เสียชีวิตกระจายอยู่ใน 39 จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ กทม. 13 คน และส่วนมากมีโรคประจำตัว ได้แก่ ความดันโลหิต เบาหวาน โรคอ้วน และเป็นผู้ป่วยติดเตียง

การติดเชื้อของผู้เสียชีวิตมาจากการอาศัยในพื้นที่เสี่ยง และติดมาจากคนรู้จัก รวมทั้งประกอบอาชีพเสี่ยงในการพบปะผู้คนจำนวนมาก และติดเชื้อมาจากคนในครอบครัว

616a67220a0242.84393013.jpg