รอบรั้วรอบโลก

เอฟดีเอ อนุมัติใช้วัคซีนจอห์นสันฉีดเป็นเข็มกระตุ้นได้

คณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) อนุมัติให้ใช้วัคซีนต้านโควิด-19 ของจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ฉีดเป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนได้ โดยควรฉีดห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 2 เดือนขึ้นไป แต่หากฉีดหลังจากเข็มแรก 6 เดือนก็จะได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า ขณะเดียวกันทาง เอฟดีเอ ก็เผยผลการทดลองขั้นต้นจากการศึกษาการฉีดวัคซีนแบบผสมกันว่า ได้ประสิทธิภาพดีและอาจเป็นผลดีต่อผู้ที่ฉีดวัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ด้วย โดยผู้เข้าร่วมการทดลองที่ได้วัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันของ ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา ภูมิขยับขึ้นสูงกว่าคนที่ได้รับเข็มกระตุ้นเป็น "จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน"