รอบรั้วรอบโลก

เบลเยียมเริ่มใช้ใบรับรองการฉีดวัคซีนเพื่อเข้าร้านอาหารแล้ว

กรุงบรัสเซลส์ ของเบลเยียม ขยายการใช้ใบรับรองการฉีดวัคซีนไปยังร้านอาหารและบาร์ต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นยอดการฉีดวัคซีนในเมืองหลวงให้เพิ่มขึ้น โดยก่อนหน้านี้ได้เริ่มตรวจใบรับรองการฉีดวัคซีนของประชาชนก่อนเข้างานอีเวนต์ใหญ่ ๆ อย่างคอนเสิร์ตและสถานบันเทิงแล้ว อย่างไรก็ตาม แม้เบลเยียมจะฉีดวัคซีนให้ประชาชนครบแล้วเกือบ 75 เปอร์เซ็นต์ แต่เมื่อเจาะลงไปในแต่ละภูมิภาคแล้วก็จะเห็นความแตกต่างของยอดผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเ็นจำนวนมาก อย่างที่กรุงบรัสเซลส์ ฉีดไปได้เพียงแค่ 53 เปอร์เซ็นต์ จึงต้องใช้มาตรการนี้เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนยอมไปฉีดวัคซีนกันมากขึ้น