ข่าวเด็ด 7 สี

ประกาศ จ.ปราจีนบุรี เร่งย้ายของขึ้นที่สูง

เนื่องจากอิทธิพลของพายุ "คมปาซุ" และมีร่องมรสุมพาดผ่านจังหวัดปราจีนบุรี ทำให้เกิดฝนตกหนัก และน้ำท่วมในหลายอำเภอ ล่าสุด นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศด่วน ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ โดยเฉพาะพื้นที่ ที่ได้รับน้ำจากคลองหาดยาง, คลองหัวกรด, คลองไผ่ชะเลือด, คลองคู้ลำพัน และคลองบางพลวง ได้แก่ ต.หาดยาง ต.ดงกระทงยาม ต.ศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ, ต.ไผ่ชะเลือด ต.โคกปีบ ต.คู้ลำพัน อำเภอศรีมโหสถ, ต.กระทุ้มแพ้ว และ ต.บางพลวง อำเภอบ้านสร้าง

ให้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินมีค่า วัสดุอุปกรณ์ ขึ้นที่สูงหรือที่ปลอดภัย และเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง มีความจำเป็นต้องเพิ่มปริมาณการรับน้ำเข้าประตูระบายน้ำหาดยาง ตำบลหาดยาง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม เป็นต้นไป