สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ภาพเป็นข่าว : ออกจากแยกไม่ระวัง ทั้งที่ยังไฟแดง

เป็นคลิปอุบัติเหตุ เอามาเตือนเป็นอุทาหรณ์ เวลาขับขี่อยากให้เคารพกฎจราจร ไฟแดงก็ต้องหยุด ไม่ใช่จะลักไก่ คิดว่าไม่มีใคร สุดท้ายคนอื่นต้องเดือดร้อนไปด้วย...

ขอบคุณภาพ Facebook : ศูนย์ควบคุมความปลอดภัยเทศบาลเมืองจันทบุรี