7HDร้อนออนไลน์

น้ำท่วม การรถไฟฯ แจ้งปรับเปลี่ยนสถานีต้นทาง-ปลายทาง ขบวนรถสายสุพรรณฯ

ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ทำให้ช่วงบ่ายวันนี้ (17 ต.ค.64) มี #น้ำท่วม เส้นทางรถไฟระหว่างที่หยุดรถดอนสงวน - ที่หยุดรถหนองผักชี จังหวัดสุพรรณบุรี ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินขบวนรถเส้นทางสายสุพรรณบุรีช่วงบริเวณดังกล่าว #การรถไฟฯ จึงจำเป็นต้องประกาศ ปรับเปลี่ยนสถานีต้นทาง - ปลายทาง ขบวนรถสายสุพรรณบุรี จำนวน 2 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 17 - 18 ต.ค.64 เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ดังนี้

ปรับเปลี่ยนสถานีต้นทาง – ปลายทาง ขบวนรถชานเมืองที่ 355/356 กรุงเทพ - สุพรรณบุรี - กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเป็น กรุงเทพ - หนองปลาดุก - กรุงเทพ

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายในเบื้องต้นพบว่า เส้นทางรถไฟช่วงบริเวณเสาโทรเลขที่ 121/2 - 125/4 ระหว่างที่หยุดรถดอนสงวน - ที่หยุดรถหนองผักชี ได้รับความเสียหายเล็กน้อย และเมื่อระดับน้ำลดลงจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการจัดเก็บขยะและสิ่งปฎิกูล รวมทั้งตรวจสอบภาพทางบริเวณดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้สั่งการให้ฝ่ายการช่างโยธาเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ โดยขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่บำรุงทางตรวจทางเฝ้าระวังสังเกตการณ์ระดับน้ำตลอด 24 ชั่วโมง โดยประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย