เจาะประเด็นข่าว 7HD

ถึงคิวแท็กซี่-วิน จยย. 65 ปีขึ้นไป ลงทะเบียบรับเงินเยียวยา พรุ่งนี้ (18 ต.ค.)

โดยผู้รับสิทธิต้องเตรียมเอกสารได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ บัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางรัฐบาลขอให้ผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ จองคิวออนไลน์ล่วงหน้าเพื่อมาดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https: gecc.dlt.go.th ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 2564

สำหรับโครงการนี้เป็นการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี ซึ่งไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ใน 29 จังหวัด แบ่งเป็นการช่วยเหลือเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มแรกใน 13 จังหวัด ช่วยเหลือ 10,000 บาทต่อราย ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา

กลุ่มที่ 2 ใน 16 จังหวัด ช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อราย ประกอบด้วย กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง

โดยจะจ่ายเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ 2 รอบ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-12 พ.ย. 2564 สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคล และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-26 พ.ย. 2564 สำหรับรถแท็กซี่ที่เช่าขับ

ซึ่งในส่วนของแท็กซี่เอง ก็เห็นว่า สิ่งที่อยากได้มากกว่าเงินเยียวยาคือ การฟื้นเศรษฐกิจให้พวกเขากลับมาทำมาหากินได้ตามปกติ โดยในขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาในส่วนนี้มีจำนวนเท่าใด

หลังจากรัฐบาลคลายล็อกเพิ่มเติมมาตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมา ก็ทำให้แท็กซี่ วินรถจักรยานยนต์ มีรายได้มากขึ้น โดยพวกเขาหวังว่า เมื่อถึงวันเปิดประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีกำหนด 1 พฤศจิกายน ชีวิตความเป็นอยู่ และรายได้ของพวกเขาจะกลับมามีความมั่นคงมากขึ้น