ข่าวในพระราชสำนัก

หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมจัดทำ "ถุงพลังใจ" เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่าง ๆ

หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมจัดทำ "ถุงพลังใจ" เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่าง ๆ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง