ข่าวในพระราชสำนัก

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

วันนี้ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา สาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับ อาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดนครราชสีมา และบุคลากรทางการแพทย์ ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน จากสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มด้อยโอกาส รวม 987 คน เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุก ฉีดวัคซีนพระราชทานให้กับกลุ่มเป้าหมาย และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมารับฉีดวัคซีนที่หน่วยบริการ จำนวน 9 คนด้วย

นอกจากนี้ ที่โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำ อาสาสมัคร พอ.สว.ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานแด่พระสงฆ์ รวมทั้ง ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เข้ารับวัคซีนเข็มสอง จำนวน 2,198 คน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง