เช้านี้ที่หมอชิต

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ขีดเส้น 22 ต.ค. ต้องคุมคลัสเตอร์โควิด-19 กาดเมืองใหม่ให้ได้

เช้านี้ที่หมอชิต - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กำหนด 22 ตุลาคมนี้ จังหวัดต้องควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ตลาดเมือใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่หลังยังคงพบการติดเชื้อโควิด-19 กระจายเป็นวงกว้างคล้าย "สะเก็ดไฟ"

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกประชุมหน่วยที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการแพร่ระบายการติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ตลาดเมืองใหม่ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยกำหนดการทำงานเชิงรุก หลังพบการติดเชื้อโควิด-19 จากคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ มีผู้ติดเชื้อไปแล้ว 924 คน กระจายอยู่ในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากตลาดเมืองใหม่เป็นศูนย์กลางการค้าขายผัก-ผลไม้ แหล่งใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่

ซึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด ระบุว่า การติดเชื้อโควิด-19 และการแพร่ระบาดในครั้งนี้เหมือน "สะเก็ดไฟ" ที่มีการลามและกระจายไปในหลายอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง จึงกำชับให้หน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะตรวจเชิงรุกหาผู้ติดเชื้อรายใหม่ รวมถึงผู้เสี่ยงสูงต้องกักตัวทันที เพื่อจำกัดวงการแพร่ระบาดของคลัสเตอร์กาดเมืองใหม่ หรือ ตลาดเมืองใหม่ ให้ได้ภายในวันที่ 22 ตุลาคมนี้ เพื่อให้สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ไปแล้วกว่า 7,000 คน และจะตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยงสูงอีกครั้งวันที่ 21 ตุลาคม อีก 1,500 คน

ส่วนการเปิดตลาดจะต้องให้ผู้ค้า รวมทั้งแรงงานชาวไทยและแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน ทุกคนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ครบ ซึ่งศูนย์บริหารวัคซีนโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ จัดสรรวัคซีนมาเพิ่มอีก 4,000 โดส

ส่วนสถานการณ์เมื่อวานนี้พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 314 คน ส่วนการฉีดวัคซีนสำหรับกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว ฉีดไปแล้ว 66% ส่วนของประชาชนทั่วไปคิดเป็น 68%