เช้านี้ที่หมอชิต

นักท่องเที่ยว แห่ชมเขื่อนขุนด่านฯ ระบายน้ำ

เช้านี้ที่หมอชิต - พาไปดูบรรยากาศ หน้าเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก นักท่องเที่ยวจำนวนมาก ไปชมการพร่องน้ำออกจากสปิลเวย์ เพื่อระบายน้ำออกจากเขื่อน 

โดยการพร่องน้ำจะเกิดขึ้นช่วงปลายฤดูฝนของทุกปี ดังนั้น ใน 1 ปี มีเพียงช่วงหนึ่งเท่านั้น ที่ระดับน้ำในเขื่อน สูงถึงระดับสปิลเวย์ ก็จะเห็นภาพสวยงามของน้ำที่ถูกปล่อยลงจากเขื่อน

นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ในจังหวัดนครนายก ให้กลับมาคึกคักอีกด้วย โดยจังหวัดได้ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวที่มาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19