เช้าข่าว 7 สี

นายกฯ ปลื้ม "คลองโอ่งอ่าง" จัดลอยกระทง

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุเมื่อเปิดถนนคนเดิน “คลองโอ่งอ่าง” อีกครั้ง เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบและยินดีที่มีการตอบรับตามนโยบายรัฐบาลปรับมาตรการให้กิจกรรมและกิจการทางเศรษฐกิจในบางประเภทได้กลับมากระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้งก่อนที่จะเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายน ซึ่งนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าจะเป็นโอกาสในการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน แต่ขอให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโควิด–19 ที่รัดกุม ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร ได้เตรียมจัดงานวันลอยกระทงคลองโอ่งอ่าง ในระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายนด้วย

ถนนคนเดินบริเวณคลองโอ่งอ่าง จะเปิดทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ระหว่างเวลา 15.00 - 20.00 น. จะมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ พายเรือคายัค รับชมทัศนียภาพสองฝั่งคลอง ชมภาพสตรีทอาร์ทบนถนนคนเดิน การแสดงจากประชาชนทั่วไป และมีซุ้มขายอาหาร สินค้า

นอกจากคลองโอ่งอ่าง ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาจนได้รับได้รับรางวัล 2020 Asian Townscape Awards จากโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติแล้ว ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรี ยังให้ความสำคัญกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคน โดยได้ติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบคูคลองของคลองต่างๆ ในเมืองอย่างต่อเนื่อง อาทิ คลองช่องนนทรี คลองเปรมประชากร คลองคูเมืองเดิม คลองแสนแสบ คลองผดุงกรุงเกษม และคลองรอบกรุง พื้นที่รอบคลองเหล่านี้ได้รับการพลิกฟื้นให้กลับมามีชีวิตชีวา บ้านเรือนได้รับการปรับปรุงให้สวยงาม ไม่ขวางทางน้ำ มีเขื่อนระบายน้ำ เพิ่มช่องทางการคมนาคม บำบัดน้ำเสีย แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตใจให้ประชาชน ทั้งยังเพิ่มพื้นที่สาธารณะให้กับคนเมืองด้วย