เช้าข่าว 7 สี

สถานการณ์โรคโควิด-19 ในภาคใต้ ยังพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก กระจายในหลายจังหวัด

สาธารณสุขจังหวัดยะลา รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เมื่อวานพบเพิ่มอีก 727 คน ซึ่งยังอยู่อันดับ 2 ของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร และผู้ติดเชื้อกระจายครบทั้ง 8 อำเภอ โดยที่อำเภอเมืองยะลา พบมากที่สุด 292 คน อำเภอเบตง 141 คน และอำเภอเมืองยะลา 139 คน ซึ่งสาเหตุการติดเชื้อส่วนใหญ่ยังมาจากการรวมกลุ่มทำกิจกรรม แล้วนำเชื้อเข้าสู่ครอบครัว และเครือญาติ ส่วนผู้เสียชีวิตรายวันเมื่อวาน 3 คน

สาธารณสุขจังหวัดยะลายังเร่งฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน และหมู่บ้าน ขณะที่ นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา บอกว่า ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคมนี้ ประชาชนในพื้นที่ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ห้ามเข้าละหมาดในมัสยิด ห้ามติดต่อทำธุรกรรมทุกประเภท เพื่อลดการแพร่เชื้อ

ที่จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นพื้นที่ข้างเคียง เมื่อวานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 647 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการระบาดระหว่างประชาชนที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน และอยู่ร่วมกันในพื้นที่ผู้คนจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร งานเลี้ยง งานแต่งงาน งานศพ และร่วมทำกิจกรรมต่างๆ จนทำให้เชื้อแพร่กระจาย

ขณะที่สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ได้เปิดศูนย์ตรวจ ATK ที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพื่อตรวจเชิงรุกให้กับประชาชน ทั้งคนในพื้นที่ และแรงงานเพื่อนบ้าน โดยจะให้บริการจนถึงวันที่ 27 ตุลาคมนี้ และยังไม่จำกัดจำนวนของผู้ที่มารับบริการ เพื่อนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาให้มากที่สุด

ที่จังหวัดสงขลา ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังพุ่งแรงไม่หยุด เมื่อวานพบเพิ่มอีกจำนวน 650 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการระบาดในชุมชน และยังพบคลัสเตอร์ใหม่เพิ่มอีก เช่น งานบุญสารทเดือนสิบ คลัสเตอร์งานศพ และงานแต่งงาน

สาธารณสุขจังหวัดสงขลา จึงขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด การ์ดอย่าตก เฝ้าระวังตัวเอง นอกจากนี้ยังเพิ่มมาตรการคุมเข้มเขตรอยต่อกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งอยู่ในกลุ่มสีแดงเข้มเหมือนกัน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรับเชื้อจากพื้นที่ข้างเคียงที่เดินทางข้ามจังหวัดไปมาหาสู่กัน 

เช่นเดียวกับที่จังหวัดนครศรีธรรมราช แม้จะไม่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ก็เป็นอีกพื้นที่ทางภาคใต้ ที่พบผู้ติดเชื้อวันละหลายร้อยคน และติดอันดับท็อปเทนมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อวานสาธารณสุขนครศรีธรรมราช รายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 618 คน โดยในเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ที่เดียวพบมากถึง 210 คน และมีบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ติดเชื้อเพิ่มกว่า 50 คน

ขณะนี้ทุกแผนกในโรงพยาบาล ได้ยกระดับการป้องกันขั้นสูงสุด ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าในพื้นที่โดยเด็ดขาด และห้ามเยี่ยมผู้ป่วย รวมทั้งญาติที่เฝ้าผู้ป่วยเฝ้าได้เพียงคนเดียวเท่านั้น ส่วนผู้เสียชีวิตรายวัน 8 คน ทางจังหวัดจึงประกาศให้หลายพื้นที่เป็นเขตการระบาด และตั้งด่านตรวจคุมเข้มทุกพื้นที่