7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้านลูโบ๊ะบาตู ร้องประปาหมู่บ้านสร้างเสร็จใช้งานไม่ได้ จ.สตูล

ชาวบ้านหมู่ 1 บ้านลูโบ๊ะบาตู ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เรียกร้องให้แก้ปัญหาประปาหมู่บ้าน หลังสร้างเสร็จตั้งแต่ปี 2550 แต่ใช้งานไม่ได้

นอกจากนี้ยังพบว่าอาคารที่ถูกปล่อยให้ทรุดโทรมกลายเป็นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นในพื้นที่ จนชาวบ้านวิตกกังวล จากการตรวจสอบพบว่า ประปาหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ในโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน บริเวณโดยรอบมีหญ้าขึ้นรก ในอาคารพบหน้ากากอนามัยใช้แล้ว ไฟแช็ก กระดาษฟอยล์ หลอดดูดน้ำตัดเป็นท่อน ๆ และขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กระจายอยู่ตามพื้น

ส่วนสาเหตุที่ประปาหมู่บ้านใช้งานไม่ได้ เพราะจุดที่ก่อสร้างอยู่ไกลจากแหล่งน้ำ ทำให้ดึงน้ำเข้าระบบกรองน้ำไม่ได้

ด้าน นายธนกฤต เลิศวิริยวรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า แม้จะยังไม่ได้รับการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร แต่จะประสานหน่วยงานที่กำกับดูแลร่วมตรวจสอบ หากพบว่ามีการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต ทาง ป.ป.ช.จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป