7 สีช่วยชาวบ้าน

Green Report : เอาจริง! เอาผิดท้องถิ่นละเว้น หากไม่คุมแก้ไขปัญหาฟาร์มหมู

เรายังตามกันต่อจนกว่าจะได้รับการแก้ไข กับปัญหาน้ำเสียฟาร์มหมูราชบุรี ล่าสุด กรมควบคุมมลพิษ และ กอ.รมน. ลงพื้นที่ติดตามเรื่องนี้ และขีดเส้นหากฟาร์มหมูไม่แก้ไขปัญหา จะดำเนินการเอาผิดทั้งฟาร์มหมู และหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่

หลังชาวบ้านร้องเรียนถึงปัญหาน้ำเสียรั่วไหลจากฟาร์มเลี้ยงหมูรายใหญ่ ในจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้าน ร้องเรียนต่อเนื่องมานานกว่า 3 ปี ล่าสุด ที่ประชุมร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีมติแก้ไข ทั้งการตรวจสอบการออกเอกสารโฉนดรุกล้ำที่ดินสาธารณะ ที่ป่าไม้ หรือที่ดินของรัฐอื่น ๆ หรือไม่

พิจารณาค่าปรับตามปริมาณมลพิษที่สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และให้ผู้ประกอบการดำเนินการตามคำสั่งทางปกครองแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้ตามมาตรฐาน ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 และหากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่บังคับใช้กฎหมายกรมควบคุมมลพิษ จะแจ้งความฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา 157

ด้านผู้ประกอบการฟาร์มหมู ยืนยัน ยินดีลงทุนก่อสร้างทางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน

เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้