7HDร้อนออนไลน์

7 นักศึกษา ติดโควิด เที่ยวสถานบันเทิง พื้นที่อำเภอเมืองพะเยา หวั่นอาจเกิดคลัสเตอร์ใหม่

18 ตุลาคม 2564 สถานการณ์การระบาดโควิด-19 จังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มต่อเนื่อง ล่าสุด พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ จำนวน 9 คน ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด จำนวน 1 คนและติดเชื้อในพื้นที่ จำนวน 8 คน คาดอาจเกิดคลัสเตอร์สถานบริการ เนื่องจากมีนักศึกษาจำนวนถึง 7 คน ที่เที่ยวสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา ติดเชื้อโควิด19

ขณะนี้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพะเยา รายที่ 2 เป็นเพศหญิง อายุ 56 ปี ภูมิลำเนาตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา อาชีพ แม่บ้าน สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ในครอบครัว ที่มีประวัติไปชนไก่ที่ห้วยกิ่วมื่น อำเภอปง และอีก 7 คน เป็นเพศชาย อายุ 19 -21 ปี ที่อยู่ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็น นักศึกษา ไปสถานที่เสี่ยงเที่ยวสถานบันเทิง พื้นที่อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ขณะนี้ผู้ป่วยทุกรายเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และคาดว่าอาจจะเป็นคลัสเตอร์ใหม่ เนื่องจากกลุ่มนักศึกษาดังกล่าว ได้มีการไปเที่ยวสถานประกอบการหลายแห่ง และอาจมีการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งขณะนี้ได้มีการเร่งตรวจหาเชื้อกับผู้ที่มีความเสี่ยงในเชิงรุกอย่างเต็มที่

ล่าสุดจังหวัดพะเยา มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกใหม่เดือนเมษายน จำนวนรวมทั้งทั้งสิ้น 1,799 คน วันนี้ไม่มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม รวมกลับบ้านสะสม 1,712 คน ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 79 คน และมีผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 8 คน สำหรับสถานที่กักกันของรัฐ จังหวัดพะเยา ขณะนี้มีผู้เข้ารับการกักตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา จำนวน 22 คน และอำเภอเชียงคำจำนวน 2 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 24 คน