7HDร้อนออนไลน์

ตลาดเมืองใหม่เชื้อกระจาย 10 คลัสเตอร์ ปิดตลาดทำพิษ ผักกาดขาวราคาพุ่ง

คำสั่งปิดตลาดเมืองใหม่ ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 – 22 ต.ค.64 เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 #คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ หลังพบพ่อค้าแม่ค้าติดเชื้อแล้ว 993 คน ส่งผลกระทบเป็นห่วงโซ่ เนื่องจากตลาดเมืองใหม่ เป็นตลาดค้าพืชผักแหล่งใหญ่ของจังหวัด พ่อค้าแม่ค้าไม่มีพื้นที่ขายพืชผัก หลายคนแก้ปัญหาด้วยการไปจอดขายริมถนนวังสิงห์คำ ใกล้กับตลาดเมืองใหม่และใช้รถรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามจุดที่นัดหมาย บางคนขนพืชผักไปขายบริเวณตลาดต้นไม้ป่าแพ่ง ห่างจากตลาดเมืองใหม่ไปประมาณ 1 กิโลเมตร

นอกจากปัญหาพื้นที่ขายสินค้า ผลกระทบยังลามไปถึงบรรดาร้านอาหาร จากราคาผักที่พุ่งสูง โดยพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยว ในแหล่งท่องเที่ยวบ้านแม่กำปอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ บอกว่าผักหาซื้อยากมากขึ้นหลังปิดตลาดเมืองใหม่ โดยเฉพาะผักกาดขาว ที่ใช้ลวกกับเส้นก๋วยเตี๋ยว ราคาปรับตัวสูงหลายเท่าตัว ถุงละ 10 กิโลกรัม จากราคาถุงละ 80 – 120 บาท ล่าสุดราคาถุง 500 บาท 

616cf706db1ad1.17436842.jpg

ขณะที่สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อมากกว่า 200 คน ติดต่อกันเป็นวันที่ 6 แล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 17 ต.ค.64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 314 คน โดยคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ ยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มทุกวัน พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 88 คน มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 993 คน และมีการกระจายเชื้อไปยังหลายตลาดเกือบทุกอำเภอ ซึ่งพบแล้วถึง 10 คลัสเตอร์ย่อย จึงขอให้กลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตลาดเมืองใหม่ เช่น ไปซื้อสินค้า ไปขายของ สัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงสูงจากตลาดเมืองใหม่ ให้รีบเข้ารับการตรวจคัดกรองโดยเร็ว

สำหรับคลัสเตอร์อื่นๆ เช่น คลัสเตอร์หอพักนักเรียน หมู่ 13 ตำบลยางเปียง อ.อมก๋อย ติดเชื้ออีก 22 คน ตลาดวโรรส 6 คน ห้องแถวหมู่ 6 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย 5 คน บ้านฮิมเหมือง หมู่ 11 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง 4 คน สภ.แม่ริม 2 คน ส่วนคลัสเตอร์ร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขา ตำบลวัดเกต พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 คน สะสม 11 คน อยู่ระหว่างการการสอบสวนโรคว่ามีความเชื่อมโยงกับตลาดเมืองใหม่หรือแหล่งโรคใด