7HD ร้อนออนไลน์

ปชป.เสนอประธานสภา แก้กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น ให้ สส. สว. ข้าราชการการเมือง ช่วยผู้สมัครหาเสียงได้

วันนี้ (18 ต.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ สส.พรรคประชาธิปัตย์ ได้ยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร เสนอขอแก้ไข พ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่น ในประเด็นที่ให้ สส. สว. ข้าราชการการเมือง สามารถเข้าไปช่วยผู้สมัคร หาเสียงได้ ในกรณีที่ส่งผู้สมัครในนามของพรรค

ทั้งนี้ ใน พ.ร.บ.ฉบับเดิม มาตรา 34 ห้ามไม่ให้ สส. สว. ข้าราชการการเมือง ช่วยเหลือหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการหาเสียงของผู้สมัครเลือกตั้งระดับท้องถิ่น จึงขัดกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทางการเมือง ดังนั้น หากยังไม่มีการแก้ไขบทบัญญัติดังกล่าว จะเป็นการปิดกั้นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยเฉพาะพรรคการเมือง

อย่างไรก็ตาม นายไพบูลย์ เชื่อว่าหากแก้ไขบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว จะทำให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็ง ประชาชนจะเห็นว่า ผู้สมัครในนามพรรคการเมือง จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นได้