7hdร้อนออนไลน์

น้ำท่วมหลายพื้นที่ในศรีสะเกษ

วันนี้ (18 ต.ค.64) สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอภูสิงห์ และอำเภอขุขันธ์ ที่เป็นพื้นที่รับน้ำที่กำลังไหลลงมาจากอ่างเก็บน้ำห้วยตึ๊กชู เนื่องจากน้ำล้นสปิลเวย์ ส่งผลให้บ้านสระรุน ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ มีมวลน้ำไหลมาท่วมพื้นที่การเกษตรส่วนมากเป็นนาข้าว รวมถึงบ้านเรือน และถนนทางเข้าหมู่บ้าน และไหลบ่าท่วมไปถึงถนนทางหลวงหาย 24 สายโชคชัย-เดชอุดม

ขณะที่บ้านนกยูง ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ มีมวลน้ำที่ไหลมาจากอ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู ไหลเข้าท่วมบ้านเรือน โรงเรียน ถนนทางเข้าบ้าน

เบื้องต้นทางจังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้ฝ่ายปกครอง ทุกภาคส่วนเข้าไปตรวจติดตามสภาพน้ำบริเวณถนนหมายเลข 24 และได้ประสานผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 มอบหมายเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและเตรียมการป้องกันในการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งการเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นหากเกิดน้ำท่วมผิวจราจร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ  ร่วมถึงให้ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจที่ 3 (ฉก.3) ปภ.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. อปพร. อส. ในพื้นที่ประสบน้ำท่วม ร่วมกันดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิด

ข่าวอื่นในหมวด