ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตั้ง ศบค.ส่วนหน้า แก้ไขปัญหาโควิด-19 ภาคใต้แบบบูรณาการ

ศบค.แถลงฯ จากทำเนียบรัฐบาล : นอกจากการติดตามการรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศแล้ว ต้องมาดูการแก้ไขปัญหาทางภาคใต้ หลังมีการตั้ง ศบค.ส่วนหน้าเข้าไปแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ...