เกาะกระแสออนไลน์

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนกู้ออมสินได้ 50,000 บาท

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ( บัตรคนจน )กู้สูงสุดได้ 50,000 บาท  ดอกเบี้ยต่ำ

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกภาคส่วน  รัฐจึงออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วยการปล่อยสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากธนาคารออมสิน ให้ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"  วงเงินกู้ 50,000 บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 0.75 ต่อเดือน  ผ่อนนาน 5 ปี

โดยรายละเอียดเงื่อนไขสำหรับผู้ที่ต้องการกู้มีดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ​
สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
มีการประกอบอาชีพ
มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

วงเงินกู้

50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี

หลักประกัน

ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

ค่าธรรมเนียม

ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ


เอกสารประกอบการกู้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
- เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝาก เอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี)
- รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

616d218c173f06.78938104.jpg

ขอบคุณข้อมูลจาก  ธนาคารออมสิน