ห้องข่าวภาคเที่ยง

น้ำท่วมหนักหลายจังหวัดทางภาคอีสาน

ระดับน้ำท่วมย่านเศรษฐกิจอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ยังเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีมวลน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบน ไหลเข้ามาเติมอย่างต่อเนื่องประกอบกับฝนตกโปรยปรายตลอดเวลา โดยระดับน้ำสูง 30 - 50 เซนติเมตร และขณะนี้มวลน้ำกำลังไหลลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง อำเภอโนนไทย จึงขอให้ประชาชนที่อยู่ตามเส้นทางน้ำไหลผ่านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

พื้นที่อำเภอสูงเนิน มวลน้ำไหลท่วมถนนมิตรภาพ และวัดธรรมจักรเสมาราม วัดเก่าแก่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ อายุกว่า 1,300 ปี ระดับน้ำสูง 40 - 50 เซนติเมตร เจ้าหน้าที่เตือน 5 อำเภอ พื้นที่ท้ายเขื่อนลำตะคอง ประกอบด้วยอำเภอเมืองนครราชสีมา สีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ และเฉลิมพระเกียรติ เตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม อย่างไรก็ตามวันนี้เขื่อนลำตะคอง ได้หยุดการระบายน้ำชั่วคราว เพื่อไม่ให้กระทบกับพื้นที่ท้ายเขื่อน หลังจากน้ำในเขื่อนมีปริมาณมากถึง 302 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 96 เปอร์เซ็นต์ จากความจุ 314 ล้านลูกบาศก์เมตร