ห้องข่าวภาคเที่ยง

เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องที่ จ.ร้อยเอ็ด

รายงานสดจาก อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด : ทีมข่าวของเรายังคงเกาะติดสถานการณ์แม่น้ำชี เอ่อท่วมบ้านเรือนลุ่มต่ำ ล่าสุดมวลน้ำชีปริมาณมากจากจังหวัดมหาสารคาม ไหลผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ เอ่อท่วมต่อเนื่องมาที่ อ.จังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ตำบลดินดำ น้ำเริ่มเอ่อท่วมบ้าน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างช้าๆ จากการสำรวจภาพมุมสูงจะเห็นว่ามวลน้ำชี ปริมาณมากที่เอ่อท่วมบ้านเรือนลุ่มต่ำลำน้ำใน 3 อำเภอของจังหวัดมหาสารคาม และท่วมพื้นที่การเกษตรในจังหวัดกาฬสินธุ์ กำลังเอ่อท่วมพื้นที่หมู่บ้านเกือบ 100 หลังคาเรือนในตำบลดินดำ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยปริมาณเพิ่มสูงขึ้นและขยายวงกว้างมากขึ้น

โดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ 10 ลำ รถครัวสนามและรถผลิตน้ำดื่ม เข้าช่วยเหลือผู้ประสบน้ำท่วม จำนวน 94 หลังคาเรือน

ล่าสุด มวลน้ำชีได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนริมน้ำ สูงประมาณ 1 เมตร โดยคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีก ทางผู้นำชุมชนได้จัดเวรยาม เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น

ศูนย์บัญชาการอุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 3 อำเภอ 14 ตำบล 62 หมู่บ้าน ในเขต อ.จังหาร อ.เสลภูมิ และ อ.โพธิ์ชัย