7HDร้อนออนไลน์

โคราชติดเชื้อ 174 คน คลัสเตอร์พลสงคราม เด็กลงเล่นน้ำท่วม เชื้อกระจาย 3 หมู่บ้าน

วันนี้ ( 18 ต.ค.64 ) นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งวันนี้โคราชมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 174 คน พบสูงสุด ใน อ.เมือง 51 คน อ.สูงเนิน 50 คน อ.ปากช่อง 29 คน อ.พิมาย 15 คนและ อ.โนนไทย 10 คน เป็นต้น และมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2 คน

616d327a123349.19635078.jpg

โดยมีคลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวัง 8 กลุ่มก้อน

1. คลัสเตอร์ห้างสรรพสินค้า อ.เมืองนครราชสีมา ติดเชื้อสะสม 19 คน จะครบระยะเฝ้าระวังวันที่ 21 ต.ค. 
2. คลัสเตอร์ห้างค้าปลีก สาขาจอหอ พนักงานห้าง ติดเชื้อสะสม 25 คน คุมเชื้อครบ 14 วัน
3. คลัสเตอร์ชุมชนหลังวัดสามัคคี ติดเชื้อสะสม 61 คน การสอบสวนโรคพบเชื่อมโยงกับร้านสเต็ก พนักงานพบเชื้อ 27 คน ลูกค้าและพนักงานส่งอาหารติดเชื้อ และแพร่สู่ครอบครัว

616d329ab01f77.90380405.PNG

4. คลัสเตอร์สถานประกอบการ ต.โคกกรวด ติดเชื้อสะสม 83 คน ช่วงแรกโรงงานยังไม่มีสถานที่กักทำให้เชื้อแพร่สู่ครอบครัว
5. คลัสเตอร์กองพันสุนัขทหาร อ.ปากช่อง ติดเชื้อสะสม 29 คน
6. คลัสเตอร์โรงฆ่าสัตว์ ต.จันอัด อ.โนนสูง ติดเชื้อสะสม 16 คน

616d33af1df6b7.07454914.PNG

7.คลัสเตอร์พลสงคราม อ.โนนสูง ติดเชื้อสะสม 38 คน เริ่มต้นจากผู้ป่วยอายุ 53 ปี ไปโรงพยาบาลด้วยอาการไข้ เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 64 ผลตรวจพบติดเชื้อ ต่อมาค้นหาในครอบครัวพบติดเชื้อเพิ่ม 3 คน แต่ที่สำคัญการสอบสวนโรคพบว่าในช่วงดังกล่าวมีน้ำท่วม เด็กอายุ 9-15 ปี ไปเล่นน้ำในหมู่ที่ 8 เหรือเส้นอีสานเขียว ทำให้ติดเชื้อกระจาย ไปในหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 15 โดยมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 98 คน อยู่ระหว่างกักตัว ขณะนี้ควบคุมเชื้อแล้ว แต่ต้องเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำจากน้ำท่วมรอบล่าสุด

8.คลัสเตอร์ตลาดสด เทศบาลตำบลสูงเนิน ติดเชื้อสะสม 43 คน เป็นผู้ค้า 33 คน ผู้ซื้อ 5 คน และนำเชื้อแพร่สู่ครอบครัว 5 คน เบื้องต้นได้สั่งปิดตลาดถึงวันที่ 20 ต.ค.64 เมื่อครบกำหนดจะตรวจหาเชื้อด้วยชุด ATK ก่อนพิจารณาว่าจะเปิดหรือปิดตลาดต่ออีก เนื่องจากเมื่อตรวจสอบแผงผังตลาด พบว่ามีผู้ค้า 391 คน จำนวนแผง 268 แผง การติดเชื้อกระจายรอบตลาด

616d32b3334f32.13140370.PNG