7HDร้อนออนไลน์

เงินเสี่ยงภัยอยู่ไหน? บุคลากรทางการแพทย์ รวมตัวชูป้ายทวงเงินพิเศษ หลังไม่ได้รับตั้งแต่ปี 63

วันที่ 18 ต.ค.64  พยาบาล เจ้าหน้าที่และบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลที่ จ.อุดรธานี ประมาณ 50 คน  รวมกันทำกิจกรรมทวงขอค่าตอบแทน โควิด -19 ในการจัดกิจกรรม เพื่อแสดงสัญลักษณ์ครั้งนี้ เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม กับค่าตอบแทนที่หนักและเสี่ยงภัย เพื่อให้รู้ว่าพวกเราก็เป็นมนุษย์เงินเดือนต้องเข้าเวรวันละ 8 ชั่วโมง และ ควงกะ 16 ชั่วโมง แต่กับถูกละเลยไม่ได้อะไรเลย ในระหว่างโรงพยาบาลข้างเคียง ได้รับค่าตอบแทนทุกประเภท แต่พวกตนไม่ได้รับ โดยผู้บริหารเลือกปฏิบัติ ในการเบิกจ่ายเงิน 1% เพิ่มพิเศษในสถานการณ์การระบาดโควิด-19 โดยกิจกรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทางกลุ่มได้นำป้ายข้อความที่ระบุว่า ทุกคนทำงานหนักและเหนื่อย เป็นทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อเฝ้าระวัง covid -19 เรามารวมกลุ่มเพื่อขอรับเงินเสี่ยงภัยcovid-19  ขอความเป็นธรรมให้เราด้วย งานหนักไม่เคยเกี่ยงแต่เงินเสี่ยงยังไม่ได้
        
หลังจากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลง มาร์ชโรงพยาบาล, มาร์ชพยาบาล ,เพลงศรัทธา และเพลงผู้หญิงสีขาว ก่อนจะตะโกน ด้วยคำว่า "เงินเสี่ยงภัยอยู่ไหน" เพื่อให้ได้ยินถึงชั้น 6,7  เพราะเป็นห้องทำงานผู้บริหารของโรงพยาบาล
         
จากนั้นได้ทางไปศาลากลางจังหวัดอุดธานียื่นหนังสือ โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี,นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี โดยตัวแทนพยาบาลและบุคลากร กล่าวชี้แจ้งว่า เรื่องดังกล่าวเป็นความคับข้องใจโดยตั้งแต่ปี 2563 มีการระบาดของcovid-19 ในระลอกแรก ช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนตุลาคม 2563 ตามข้อตกลงพยาบาลและบุคคลากรโรงพยาบาลอุดรธานีจะได้รับ 1 เปอร์เซ็นต์ สำหรับเงินเดือน นอกจากนี้ จะมีเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานตรงและผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนและการเบิกจ่ายเงินค่าเสี่ยงภัย

ทั้ง 3 รายการนี้เราไม่ได้รับการเบิกจ่าย เราไม่ได้ถูกเลือกให้ได้รับ สำหรับโรงพยาบาลแห่งนี้ เป็นที่น่าสังเกตได้ว่าจากบุคลากรทั้ง 3,500 คน มีเพียง 600 คน ได้เงิน 3 รายการดังกล่าว แต่ที่เหลือไม่ได้รับ ซึ่งไม่ทราบว่าใช้เกณฑ์อะไรตัดสิน ทั้งนี้ มีการพูดคุยในระดับหนึ่งแล้ว โดยผู้บริหารให้ข้อเสนอว่าให้ทำเรื่องยื่นอุทธรณ์ การยื่นอุทธรณ์ควรจะเป็นหน้าที่ของกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลที่จะทำเรื่องยื่นอุทธรณ์ แต่กลับมาเพิ่มความยุ่งยากให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่จะต้องทำเรื่องยื่นอุทธรณ์เอง
         
นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า พยาบาล เจ้าหน้าที่และบุคลากรสาธารณสุข ยื่นหนังสือกับทางจังหวัดได้รับเรื่องราวข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องค่าตอบแทนพิเศษ ช่วงสถานการณ์โควิด  ก็จะมีส่วนที่ได้และส่วนที่ยังไม่ได้รับเงิน  ที่โรงพยาบาลพิจารณาแล้วตามหลังเกณฑ์ที่ยังไม่ได้ จึงมีข้อสงสัย ทางจังหวัดจึงรับเรื่องเอาไว้และมอบหมายให้หน่วยต้นสังกัด คือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีรวบรวมข้อมูลรายงานหลักเกณฑ์การพิจารณาชี้แจงต่อกลุ่ม ซึ่งทางนายแพทย์สาธารณสุขก็รับปากจะช่วยดูแลความเดือดร้อนครั้งนี้ให้  ในกรณีที่ต้องอุทรกลุ่มก็จะต้องให้มีการพิจารณา ถ้าตกหล่นหลายคน ก็ต้องเก็บตก และเสนอให้อุทรในภาครวม เพื่อดำเนินการต่อไป