7HDร้อนออนไลน์

เขื่อนลำพระเพลิงน้ำใกล้เต็ม แจ้งเตือน ปชช.ในพื้นที่ลุ่มต่ำเก็บของขึ้นที่สูง

เกาะติดสถานการณ์น้ำ วันนี้ ( 18 ต.ค.64) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการประสานจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ให้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ ติดคลองธรรมชาติลำพระเพลิง ลำสำลาย และลำซอ ในอำเภอปักธงชัย 12 ตำบล ประกอบด้วย ต.ตะขบ ต.ลำนางแก้ว ต.บ่อปลาทอง ต.สุขเกษม ต.ตูม ต.งิ้ว ต.นกออก ต.เกษมทรัพย์ ต.ดอน ต.โคกไทย ต.ตะคุ ต.เมืองปัก อำเภอโชคชัย 3 ตำบล ประกอบด้วย  ต.พลับพลา ต.ท่าลาดขาว  และ ต.กระโทก เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในคลองธรรมชาติลำพระเพลิง ลำสำลาย ลำซอ พร้อมเตรียมเก็บทรัพย์สินขึ้นที่สูง และติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

เนื่องจากเกิดฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่รับน้ำเหนือ #เขื่อนลำพระเพลิง และมีปริมาณน้ำท่าไหลเข้าเขื่อนลำพระเพลิงจำนวนมาก ระดับน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน ณ วันที่ 18 ต.ค.64 เวลา 14.00 น. มีปริมาณน้ำเก็บกักทั้งสิ้น 153 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 98% ของความจุ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
   
ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ ที่คาดว่าจะมีปริมาณเกินระดับเก็บกักของเขื่อนลำพระเพลิง และไหลล้นผ่านอาคารระบายน้ำล้นลงสู่คลองธรรมชาติลำพระเพลิง ในช่วงวันที่ 18-19 ต.ค.64

616d3c4d8e27e5.64235009.jpg

ข่าวอื่นในหมวด