เจาะประเด็นข่าว 7HD

พล.อ.ณัฐพล นั่ง ผอ.ศบค.ส่วนหน้า พรุ่งนี้ลงพื้นที่ชายแดนใต้

หลังจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผู้อำนวยการ ศบค. ลงนามแต่งตั้ง พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ อดีตเลขาธิการ สมช. เป็น ผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศบค.ส่วนหน้า เพื่อบัญชาการแก้ปัญหาในพื้นที่เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาเป็นการเฉพาะและชั่วคราว เพื่อเกิดผลในภาพเดียวกันทั้งประเทศ รวมถึงการกระจายวัคซีน

เรื่องนี้ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี ส่งพลเอกณัฐพลลงพื้นที่บูรณาการทำงานกับคณะทำงานโรคติดต่อระดับจังหวัด เพื่อร่วมกำหนดมาตรการควบคุมให้เข้มข้นยิ่งขึ้น รวมทั้งการล็อกดาวน์พื้นที่บางส่วน ควบคุมการแพร่ระบาดโดยเร็ว  ทีมแพทย์ในพื้นที่เรียกประชุมด่วน เพื่อจัดเตรียมข้อมูลนำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขต่อพลเอกณัฐพลที่เตรียมลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้ด้วย

ส่วนกรณีมีการอ้างเพจจาก สวท.เบตง และ สวท.เบตง News ที่ระบุตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ห้ามติดต่อทำธุรกรรมทุกประเทศกับทุกภาคส่วนราชการ ห้ามทำธุรกรรมทางการเงินกับทุกธนาคาร และที่ถูกวิจารณ์มากที่สุดคือ ห้ามเข้าละหมาดในมัสยิดทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดยะลา

จากการตรวจสอบพบว่าวันแรกที่ทางจังหวัดประกาศให้ 12 ด่านรอยต่อเข้าจังหวัดยะลาเข้มงวดให้ประชาชนที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มผ่านด่านเท่านั้น มีเจ้าหน้าที่ตรวจเข้มข้นตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ยังพบว่าคงให้ชาวบ้านที่ไม่รับฉีดวัคซีนเข้าเมืองยะลา เนื่องจากไม่มีอำนาจสั่งห้าม ทำได้แค่ตักเตือนให้ไปฉีดวัคซีนและป้องกันการแพร่ระบาดเท่านั้น

ทั้งนี้จังหวัดยะลาขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ หากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้งดเข้าในการประกอบพิธีทางศาสนา มัสยิด วัด โบสถ์ ทุกแห่ง งดติดต่อทำธุรกรรมกับทุกภาคส่วนราชการ และธนาคาร พร้อมขอให้ประชาชนติดต่อรับการฉีดวัคซีนได้ทันที ที่ว่าการอำเภอ และ รพ.สต.ทุกแห่ง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยไม่มีวันหยุดราชการ