เจาะประเด็นข่าว 7HD

ผู้เสียหายยังเดินทางไปที่เอเชียประกันภัยต่อเนื่อง

หลังกระทรวงการคลังประกาศให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ทำให้บริษัท ไม่สามารถดำเนินกิจการได้ต่อ ล่าสุดยังคงมีประชาชนเดินทางไปที่สำนักงานใหญ่ ของเอเชียประกันภัย อย่างต่อเนื่อง มีหลายคนที่ ไม่ทราบข่าวว่า บริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตไปแล้ว แต่บางส่วนทราบข่าว แต่ก็ไม่รู้จะดำเนินการอย่างไรต่อไป

ขณะที่กองทุนประกันวินาศภัย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้ามาอำนวยความสะดวกผู้ที่เดินทางมาร้องเรียน โดยมาตรการช่วยเหลือ แบ่งออกเป็น 3 กรณี

กรณีแรก ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายแล้ว ให้ยื่นคำร้องเข้าไปที่กองทุนประกันวินาศภัย หากเป็นกรณีที่ได้รับการอนุมัติค่าสินไหมแล้ว กองทุนฯ จะรับช่วงต่อจ่ายเงินให้ หากยังไม่อนุมัติ ต้องรอการพิจารณาก่อน

กรณีที่ 2 ผู้ถือกรมธรรม์โควิด-19 ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ นำเบี้ยประกันไปซื้อความคุ้มครองกรมธรรม์โควิด-19 จาก บ.ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ แต่ให้ความคุ้มครองเฉพาะภาวะโคม่า วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท หรือนำเบี้ยประกันไปซื้อความครองกับบริษัทอื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะได้ส่วนลด 10%

และกรณีที่ 3 ผู้ถือกรมธรรม์ทุกประเภทที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ สามารถขอรับเบี้ยประกันภัย จากกองทุนประกันวินาศภัยได้ และนำไปใช้แทนเงินสดซื้อประกันภัยได้ทุกกรมธรรม์ จากบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ

เจ้าหน้าที่กองทุนประกันวินาศภัย ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้ทำได้เพียงนำใบคำร้องต่างๆ ให้ผู้เอาประกันที่มาร้องเรียนเขียนไว้ รอมายื่นเรื่อง หลังจากกองทุนฯ ออกหนังสือแจ้งให้เข้ามาทวงหนี้ได้ ซึ่งคาดว่า น่าจะใช้เวลากว่าจะสิ้นสุดขั้นตอนทั้งหมด ไม่เกิน 60 วัน

โดยผู้เสียหายที่เดินทางมา ไม่ได้มีเฉพาะประกันโควิด-19 แต่มีทั้งผู้ที่มาเคลมประกันรถยนต์ที่จ่ายเงินล่าช้า บางคนเป็นผู้เอาประกันอุบัติเหตุ วงเงินหลายแสนบาท แต่ยังไม่ได้รับความคืบหน้า จนไม่มีเงินรักษาตัว