เจาะประเด็นข่าว 7HD

เตือนประชาชนรับมือน้ำหลากคืนนี้ จ.นครราชสีมา

สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำตะคองวันนี้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเฉลี่ยวันละ 8.7 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้ปริมาณน้ำรวมในเขื่อนพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ 302 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 96.21% ของความจุอ่าง คือ 314 ล้านลูกบาศก์เมตร

นายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการชลประทานนครราชสีมา ระบุว่ายังเหลือพื้นที่อีก 10 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงจะเต็มความจุเขื่อนลำตะคอง แต่ก็ยังไม่น่าห่วง เนื่องจากยังมีพื้นที่สำรองน้ำได้อีก 60 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้นจึงยังไม่พิจารณาที่จะเปิดประตูระบายน้ำ เพราะจะเป็นการซ้ำเติมน้ำท้ายเขื่อนที่มีปริมาณน้ำสะสมมากอยู่แล้ว ทั้งในพื้นที่อำเภอสีคิ้ว สูงเนิน และขามทะเลสอ

โดยน้ำท้ายเขื่อนทั้งหมด จะไหลไปรวมกันที่อาคารแบ่งน้ำละลมหม้อ ทำให้ไม่สามารถควบคุมการไหลของน้ำได้ เนื่องจากเป็นลักษณะของน้ำหลาก ดังนั้นในช่วงค่ำวันนี้ประชาชนริมสองฝั่งน้ำจะได้รับผลกระทบก่อนเป็นลำดับแรก และไม่เกินวันที่ 20 - 21 ต.ค.นี้ พื้นที่ลุ่มต่ำในเขตเศรษฐกิจในอำเภอเมืองนครราชสีมาจะถูกน้ำท่วม แต่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดขณะนี้ คืออ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างเพราะระดับน้ำถึงจุดวิกฤติแล้ว สิ่งที่ทำได้คือพยายามหน่วงน้ำ

วันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เชิญตัวแทนของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา หารือแนวทางการรับมือน้ำ รวมถึงการบริหารจัดการน้ำ ที่กำลังจะหลากเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจ พร้อมกันนี้ได้ประกาศเตือนให้ชาวบ้านริมสองฝั่งน้ำ เร่งอพยพสิ่งของขึ้นที่สูงป้องกันน้ำหลากท่วมเสียหาย ทั้งในอำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน และอำเภอขามทะเลสอ

อย่างไรก็ตามจากการติดตามการพยากรณ์อากาศ ผู้อำนวยการชลประทานนครราชสีมา กล่าวว่า ยังไม่น่ากังวลมากนัก เนื่องจากขณะนี้มีลมหนาวแผ่เข้ามาในพื้นที่ทำให้ปริมาณฝนลดลงโดยมีปริมาณฝนเฉลี่ยสะสม 15 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น

และหากการระบายน้ำท้ายเขื่อนสามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่งจึงจะพิจารณาเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนลำตะคองเพื่อพร่องน้ำออกจากตัวเขื่อนอีกครั้ง

ซึ่งจากสภาพอากาศที่เห็นอยู่นี้จะพบว่าตั้งแต่อำเภอมวกเหล็ก อำเภอปากช่อง ไปจนถึงลำตะคอง ยังถูกปกคลุมไปด้วยเมฆฝน และมีฝนตกโปรยปรายลงมาตลอดทั้งวัน

และที่เห็นอยู่นี้ก็คือพระพุทธรูปปางไสยาสน์ หรือพระนอน ก่อด้วยหินทรายอายุ 1,300 กว่าปี หรือประมาณ ปี พ.ศ.1200 ขนาดความยาว 13.30 เมตร ความสูง 2.80 เมตร ตั้งอยู่ในวัดธรรมจักรเสมาราม ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน ศาสนสถานในสมัยทวารวดี ตอนนี้ถูกมวลน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนบน อำเภอด่านขุนทด ซึ่งมีปริมาณน้ำเต็มพื้นที่เก็บกักล้นทะลักเป็นน้ำทุ่งไหลท่วมสูงประมาณ 20 - 30 เซนติเมตร ระดับน้ำได้ท่วมถึงตัวองค์พระไปแล้วครึ่งองค์จนเกือบมิดองค์ ถือเป็นปรากฏการณ์เกิดขึ้นครั้งล่าสุด เมื่อน้ำท่วมใหญ่โคราช ปี 2553