7HDร้อนออนไลน์

คนไทยกินไข่น้อย ตั้งเป้า ปี 66 ดันให้ได้ปีละ 300 ฟองต่อคน

ไข่มีสารอาหารและคุณประโยชน์มากมาย เหมาะสมกับคนทุกวัย และมีราคาที่ถูกเมื่อเปรียบเทียบกับโปรตีนประเภทอื่น ๆ โดยไข่ไก่ 1 ฟอง น้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 50 กรัม ให้พลังงาน 80 กิโลแคลอรี โปรตีน 7 กรัม ถือได้ว่าเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี เพราะมีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วน และสารอาหารในไข่ไก่มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโต บํารุงสมอง เสริมสร้างความจํา บํารุงสายตา สร้างภูมิคุ้มกัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนได้อย่างดีเยี่ยม

ข้อมูลจากกลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ พบว่า ปี 63 มีอัตราการบริโภคไข่ไก่ของคนไทยเฉลี่ยเพียง 223 ฟองต่อคนต่อปี ซึ่งต่ำกว่าประเทศอื่น เช่น จีน ที่มีการบริโภค 399 ฟองต่อคนต่อปี ญี่ปุ่น 345 ฟองต่อคนต่อปี และมาเลเซีย 314 ฟองต่อคนต่อปี

616d585c5daf74.88459427.jpeg

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า เพื่อส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่และพัฒนาโภชนาการให้เหมาะสม ในแต่ละช่วงวัย จึงได้ดำเนินการโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ในวัยเรียนผ่านทางโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษา เพื่อเพิ่มอัตราการบริโภคไข่ไก่ของคนไทยในภาพรวม ตามเป้าหมายปี 66 ให้ได้ 300 ฟองต่อคนต่อปี 

สำหรับการกินไข่ให้เหมาะสมในแต่ละวัย แนะนำดังนี้

เด็กทารกตั้งแต่อายุ 6 เดือน ให้เริ่มที่ไข่แดงต้มสุก ครึ่งฟอง ถึง 1 ฟอง ผสมกับข้าวบด ในครั้งแรกควรให้ปริมาณน้อย ๆ แล้วค่อย ๆ เพิ่มขึ้น 
ส่วนเด็กอายุ 7-12 เดือน กินไข่ต้มสุกวันละครึ่งหรือ 1 ฟอง
กลุ่มเด็กวัยก่อนเรียน 1-5 ปี เด็กวัยเรียน หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร กลุ่มวัยทำงาน และผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี สามารถกินไข่ได้เฉลี่ยวันละ 1 ฟอง
ผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ไม่ควรกินเกิน 3 ฟองต่อสัปดาห์ หรือกินตามคำแนะนำของแพทย์
ผู้ป่วยโรคอื่นๆ สามารถกินไข่ได้วันละ 1 ฟอง หรือตามแพทย์สั่ง