ข่าวภาคค่ำ

นับถอยหลัง อีก 2 สัปดาห์ ไทยเตรียมพร้อมเปิดประเทศ

ข่าวภาคค่ำ - อีก 2 สัปดาห์ ไทยจะเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามา ในพื้นที่ 17 จังหวัดนำร่อง โดยพื้นที่ดังกล่าว ประชาชนต้องได้รับวัคซีนครอบคลุม 70% ของจำนวนประชาชน

แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยง และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เปิดเผยว่า นับถอยหลังอีก 2 สัปดาห์ ไทยจะพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาตามเงื่อนไข โดยมาจากประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เฉพาะทางอากาศเท่านั้น มีหลักฐานการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ มีใบรับรองตรวจไม่พบเชื้อ มีหลักฐานการจองที่พัก และเมื่อเดินทางมาถึงไทยแล้ว ต้องตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR หากตรวจไม่พบเชื้อ สามารถท่องเที่ยวได้ใน 17 จังหวัดนำร่อง โดยบางจังหวัดเปิดให้เที่ยวได้ทุกพื้นที่ แต่บางจังหวัดยังจำกัดการเดินทางท่องเที่ยวเป็นบางพื้นที่ เพราะต้องฉีดวัคซีนให้ประชาชนครอบคลุม 70% ก่อน ถึงจะเปิดให้เที่ยวได้

สำหรับยอดการฉีดวัคซีน ในระบบหมอพร้อม ล่าสุดฉีดไปแล้วกว่า 66 ล้านโดส ซึ่งเหลือเวลาอีก 74 วัน ต้องฉีดวัคซีนให้คนไทยได้ตามเป้าหมาย 100 ล้านโดส

ส่วนแนวโน้มการระบาดในช่วงนี้ พบว่า 4 จังหวัดชายแดนใต้ มีอัตราการติดเชื้อที่สูงกว่ากรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อยู่ที่ 23% ของจำนวนผู้ติดเชื้อในวันนี้ ส่วน 10 จังหวัด ผู้ติดเชื้อมากที่สุด พบว่า 5 จังหวัดอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ ยะลา นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส

ล่าสุด วันนี้ (18 ต.ค.) ศบค. ได้ตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ทำหน้าที่เป็น ศบค.ส่วนหน้า ร่วมกันทำงานแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่

ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ อยู่ที่ 10,111 คน รักษาหายเพิ่ม 10,612 คน ยังรักษาอาการ 107,226 คน และเสียชีวิต 63 คน