ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ความล้มเหลว โรงกรองน้ำสร้างเสร็จใช้งานไม่ได้

ข่าวภาคค่ำ - ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ร้องเรียนว่า โครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำสร้างเสร็จตั้งแต่ปี 2559 แต่จะถึงปัจจุบันยังใช้งานไม่ได้ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ อำเภอราษีไศล ชี้แจงว่าอย่างไร ติดตามได้ใน คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ โครงการทั้ง 3 แห่ง ในพื้นที่ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ พบป้ายโครงการระบุว่า โครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำ ทั้ง 2 โครงการเริ่มสัญญาเมื่อมีนาคม 2559 สิ้นสุดโครงการในเดือนมิถุนายน 2559 ส่วนโรงสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ เริ่มสัญญาก่อสร้างเดือนมกราคม และแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2559 รวม 3 โครงการ ใช้งบประมาณไป 1,628,000 บาท ซึ่งชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมา โรงกรองน้ำดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งที่ชาวบ้านมีปัญหาเรื่องน้ำดื่ม

กรณีที่เกิดขึ้น ปลัดอาวุโสอำเภอราษีไศล เปิดเผยว่า หลังสร้างเสร็จทั้ง 3 โครงการ เมื่อให้ชุมชนดูแลกันเองกลับไม่สามารถบริหารจัดการ ในชุมชนมีการแบ่งเป็นหลายกลุ่ม จนไม่สามารถตกลงกันเรื่องค่าน้ำได้ ประกอบกับชุมชนไม่มีงบในการดูแลรักษา และซ่อมบำรุง เป็นของตัวเอง จนต้องปล่อยทิ้งไว้นานหลายปี

เป็นหนึ่งตัวอย่างของโครงการที่หน่วยงานราชการคิด และก่อสร้าง ก่อนโอนให้ชุมชน หมู่บ้าน และตำบล ไปดูแลกันเอง แต่กลับไม่มีงบประมาณ ที่จะนำมาซ่อมบำรุง ดูแลให้โครงการดำเนินการต่อไปได้ จนในที่สุดหลายโครงการที่นำงบประมาณแผ่นดินไปก่อสร้าง กลับกลายเป็นอนุสาวรีย์แห่งความล้มเหลวด้านการบริหาร และโครงการลักษณะนี้ไม่ได้มีโครงการเดียว ตอนต่อไปตามกันต่อ