เช้านี้ที่หมอชิต

เริ่มวันแรก 12 จุดตรวจ สกัดไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ห้ามเข้าจังหวัด

เช้านี้ที่หมอชิต - เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงประจำด่านตรวจ เข้าพื้นที่จังหวัดยะลา ตรวจคนในรถทุกคันเข้มงวด หลังผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ออกคำสั่งผู้ใดที่ไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ห้ามเข้าพื้นที่ แต่ข้อเท็จจริงพบว่า เจ้าหน้าที่ทำได้แค่ตักเตือนเท่านั้น

สถานการณ์โควิด-19 ระบาดในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ยังคงรุนแรง โดยเฉพาะจังหวัดยะลา เมื่อวานนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 761 คน และมีผู้ติดเชื้อเสียชีวิต 3 คน ทำให้ขณะนี้จังหวัดยะลามียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสม 35,017 คน รักษาหายแล้ว 26,842 คน

ซึ่งตัวเลขที่มากกว่า 761 คน เมื่อวานนี้ก็ทำให้จังหวัดยะลา มียอดผู้ติดเชื้อสูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย รองจากกรุงเทพมหานคร

ขณะที่เมื่อวานนี้ เป็นวันแรกที่เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ 12 แห่ง รอบจังหวัดยะลา ตรวจผู้ใช้รถและคนในรถที่จะผ่านตรวจเข้มงวดตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ที่ออกคำสั่งให้ ผู้ที่จะเข้าพื้นที่จังหวัดยะลา ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วอย่างน้อย 1 เข็ม จึงจะผ่านจุดตรวจ เข้าพื้นที่จังหวัดยะลาได้

ซึ่งจากการไปสังเกตการณ์ ที่ด่านตรวจคลองทรายในบนทางหลวงหมายเลข 418 สายยะลา - ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งมีตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้ง ผู้นำชุมชน ร่วมกันตรวจคนในรุกทุกคันเข้มงวด ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ยับยั้งโควิด-19 ระบาด ซึ่งพบว่า เจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองโควิด-19 ทำได้เพียงสอบถาม และหากพบผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ก็ทำได้เพียงตักเตือน โดยไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ให้เหตุผลว่า ไม่มีอำนาจตัดสินใจ และต้องรอคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเท่านั้น

ขณะที่ชาวบ้านบางคน ก็ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยให้เหตุผล ไม่มีเจ้าหน้าที่หรือใครไปแจ้งให้ทราบ และปกติก็ทำงานขายสินค้าเท่านั้น

ซึ่งนอกจากมาตรการข้างต้นจังหวัดยะลา ยังขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ หากผู้ใดที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ห้ามเข้าประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม พุทธ คริสต์ ภายในมัสยิด วัด โบสถ์ ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม นี้ และห้ามติดต่อทำธุรกรรมทุกประเภทกับทุกภาคส่วนราชการและห้ามทำธุรกรรมทางการเงินกับทุกธนาคาร ขณะที่ผู้ใดที่ต้องการรับฉีดวัคซีน สามารถติดต่อได้ทันที ที่ว่าการอำเภอ และโรงพยาบาล่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่งในพื้นที่ของจังหวัดยะลา โดยไม่มีวันหยุดราชการ

สำหรับภาพรวมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนของจังหวัดยะลา ขณะนี้เข็มที่ 1 จำนวน 283,532 คน เข็มที่ 2 จำนวน 176,664 คน และเข็มที่ 3 จำนวน 8,054 คน รวมทั้งหมด 62.76 เปอร์เซ็นต์ ของประชากรในพื้นที่