สนามข่าว 7 สี

รายงานพิเศษ : เบื้องหลัง ไล่ล่า ขบวนการแรงงานผิดกฎหมาย

จากการจับกุมแรงงานผิดกฎหมายได้ต่อเนื่อง วันนี้จะพาไปดูกันว่าแต่ละครั้งก่อนจับกุม ต้องมีอะไรบ้างที่ทำให้ภารกิจสำเร็จ

ปฏิบัติการของกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ในภารกิจเสริมสร้างมิตรภาพ ป้องกันชายแดนและสิ่งผิดกฎหมายเข้าประเทศ โดยเฉพาะแรงงาน ผ่านการลาดตระเวน และงานการข่าวที่มีความแม่นยำ

2 หน่วยเฉพาะกิจ คาบเกี่ยว 2 จังหวัด เส้นทางแรก 371 กิโลเมตร ของเทือกเขาตะนาวศรีติดกับเมียนมา กาญจนบุรี ฉก.ลาดหญ้า ออกลาดตระเวน พร้อมชุดอุปกรณ์ติดตัวและป้องกันโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยตลอดช่วงการลาดตระเวน 24 ชั่วโมง โดยบางภารกิจต่อเนื่องยาวนานถึง 4 วัน 4 คืน

ในสภาพภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่ทางลาดชันภูเขาสูง 193 กิโลเมตร ฉก.ทัพพระยาเสือ จังหวัดราชบุรี เป็นอีกหนึ่งชุดที่ลาดตระเวน ดัก จับ "กลุ่มวัดใจ" ที่อาจเปลี่ยนเส้นทาง ลอบเข้าประเทศและขนสิ่งผิดกฎหมาย โดยพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความยากลำบากบนเนินเขานี้ จะมี "ล่อ" ช่วยเหลือขน ลำเลียงสัมภาระส่งกำลังบำรุง

ภารกิจป้องกันชายแดนทุกตารางนิ้ว รวมถึงด่านเข้าออกชายแดนไทย-เมียนมา แม้จะยังไม่เปิด แต่มาตรการผ่อนปรน ทำให้เกิดตลาด "ขายของท้ายชนท้าย" สร้างรายได้ของชาวบ้านในละแวกนั้น กองกำลังสุรสีห์ ยังคุมเข้มตรวจสอบป้องกันทั้งสิ่งผิดกฎหมาย และโรคโควิด-19 ที่เป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่่ ไม่ให้มีการเล็ดรอดเข้าประเทศได้