เจาะประเด็นข่าว 7HD

ตีตรงจุด : เปิดใจผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพอง หลังสูบบุหรี่จัด

ลุงแสวง มะยี ผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพอง ย้ำเตือนเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่สูบบุหรี่ว่าหากเจ็บป่วยขึ้นมาแล้ว จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะครอบครัวที่ต้องช่วยกันดูแล ซึ่งกรณีของลุงแสวง สูบบุหรี่มาเกือบ 50 ปี ยังโชคดีที่มีกำลังใจจากครอบครัว ช่วยผลักดันจนเลิกสูบบุหรี่ได้ก่อนที่อาการจะทรุดหนัก แต่ก็ถือเป็นผู้ป่วยแล้ว ลุงแนะนำว่า หากตัดสินใจเลิกบุหรี่ได้ ขอให้เลิกเพื่อสุขภาพที่ดีและคนใกล้ชิด

คำแนะนำสำหรับผู้ที่จะเลิกบุหรี่ แบ่งการบำบัดผู้ติดนิโคติน เป็น 2 ส่วน คือ การให้คำปรึกษา เพื่อปรับพฤติกรรมและความคิด ให้ออกจากวงจรการเสพติด และส่วนที่ 2 การใช้ยารักษาการติดนิโคติน เช่น หมากฝรั่ง แผ่นแปะ ยาเม็ด รวมถึงยาช่วยเลิกบุหรี่ชื่อ Cytisine ซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ เร็วๆ นี้ทางองค์การเภสัชกรรมจะยื่นขออนุญาต เพราะอยู่ในขั้นตอนการวิจัยระยะสุดท้ายแล้ว