ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ความล้มเหลว ประปาหมู่บ้านที่ถูกปล่อยทิ้ง

ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ไปตรวจสอบอีก 1 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ที่สร้างเสร็จมาเกือบ 15 ปี แต่ใช้งานไม่ได้ ติดตามจากคุณพัทธ์ธีร รัตน์ประสิทธิ์

เป็นสภาพของโครงการประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่หมู่ 1 บ้านลูโบ๊ะบาตู ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ตามโครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ ระบบประปามาตรฐานอัตตราผลิต 20,000 ลิตรต่อชั่วโมง แบบรวมทุกระบบในชุดเดียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เมตร สูง 18 เมตร วัสดุเป็นเหล็กเหนียวหนา 6 มิลลิเมตร ที่เริ่มสัญญาก่อสร้างเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2549 แล้วเสร็จเมื่อ 12 เมษายน 2550 ด้วบงบประมาณ 3.5 ล้านบาท ที่ตั้งแต่สร้างเสร็จจนถึงปัจจุบัน ถูกทิ้งร้างทางเข้ามีต้นไม้ขึ้นปกคลุมรกทึบ ภายในพบมีขยะ เศษอาหาร ขวดเครื่องดื่ม กระดาษฟอยล์ ถูกทิ้งไว้ และมีอุปกรณ์บางส่วนถูกถอดออกไป กลายเป็นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นในพื้นที่ ทั้งที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ และเป็นการใช้งบประมาณ ไปอย่างไม่คุ้มค่า

ขณะที่ นายก อบต.บ้านควน ชี้แจงว่า โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนตัวเองมารับตำแหน่ง ส่วนที่โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านดังกล่าวใช้งานไม่ได้ มาจากมีการก่อสร้างเปลี่ยนแปลงทิศทางน้ำ ทำให้จุดที่ก่อสร้างประปาดังกล่าวใช้งานไม่ได้

กรณีนี้ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า ทราบเรื่องแล้ว เบื้องต้นทราบว่า เป็นงบประมาณจากส่วนกลาง เพื่อใช้แก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสตูล อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่าส่อไปในทางทุจริตหรือไม่ รวมทั้งประสานไปยัง สตง. ให้ตรวจสอบ ว่าเป็นการใช้งบประมาณไปอย่างไม่คุ้มค่าหรือไม่ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย

ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นเป็นอีกตัวอย่าง ที่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินไปแล้ว แต่กลับถูกทิ้งร้าง ไม่ได้รับการดูแล ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้น หากการตรวจสอบของ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสตูล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีผลออกมาอย่างไร หรือมีความคืบหน้า คอลัมน์หมายเลข 7 ก็จะนำมาเสนออีกครั้ง