ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดชัยนาท

ที่อาคารสำนึกรักบ้านเกิด อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของพระราชทานของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 500 ชุด ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย ตัวแทนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ภายในถุงพระราชทานเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าวสารหอมมะลิ ผ้าเช็ดตัว ยาสามัญประจำบ้าน และหน้ากากอนามัย 

ในการนี้ โปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพแก่ประชาชน ด้วย ทั้งนี้ จังหวัดอ่างทอง ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทำให้แม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่ง เข้าท่วมขังในพื้นที่ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 5 อำเภอ 41 ตำบล รวม 5,816 ครัวเรือน โดยอำเภอเมือง ได้รับผลกระทบ 11 ตำบล 35 หมู่บ้าน 480 ครัวเรือน

ในช่วงบ่าย เดินทางไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เชิญสิ่งของพระราชทาน ซึ่งบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ จำนวน 500 ชุด ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดชัยนาท โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานฯ ที่โปรดให้ออกหน่วยบริการประชาชน มีผู้มาขอรับบริการ รวม 166 คน ซึ่งส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ, โรคระบบประสาท และโรคผิวหนัง

จังหวัดชัยนาท ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมขังพื้นที่ ทำให้มีพื้นที่ประสบภัย 8 อำเภอ 39 ตำบล 233 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,918 ครัวเรือน และในพื้นที่อำเภอสรรพยา ได้รับผลกระทบ 6 ตำบล 30 หมู่บ้าน 4,318 ครัวเรือน ปัจจุบัน ยังคงมีน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาในอำเภอเมือง อำเภอวัดสิงห์ อำเภอมโนรมย์ และอำเภอสรรพยา และยังมีน้ำท่วมอำเภอเนินขามและอำเภอหันคา เนื่องจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากมาจากจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดสุพรรณบุรี

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง